CẬP NHẬT ĐĂNG KÝ THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NĂM 2020
    323
STTMã SVLớpHọ Và TênNgày SinhNơi SinhGiới TínhCMNDĐiện ThoạiEmailNgày ThiMôn ThiHồ SơCập Nhật
1 17D13403010050 KE17D01 NGÔ THỊ NGỌC TRÂM 30/03/1999 Vĩnh Long Nữ 331887824 0968097561 ngotram30031999@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
2 17D13403010035 KE17D01 LÊ THẨM PHƯƠNG 10/08/1999 Vĩnh Long Nữ 331817531 0397469979 lethamphuong10081999@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
3 13D15802010710 xd13d06 VŨ VĂN LƯƠNG 02/03/1995 Thái Bình Nam 371680131 0346961512 vuluong842@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
4 TỰ DO tự do LÊ THỊ MỸ TIÊN 20/02/1995 Vĩnh Long Nữ 331744939 0766823292 mytienly13a@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
5 16D15802010507 XD16D01 TRẦN VĂN TRƯỜNG VŨ 09/05/1998 An Giang Nam 352454829 0387497425 tvtruongvu9598@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
6 16D15802010473 XD16D02 NGUYỄN ANH TÚ 29/01/1998 An Giang Nam 352530402 0369990561 mrtu.ag@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
7 16D15802010222 Xd16d03 LÊ NHỰT LUÂN 31/07/2021 Đồng Tháp Nam 321773043 0348712227 lenhutluan31798@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
8 16D15802010178 XD16D01 PHAN TẤN KHOA 9/6/1998 Bạc Liêu Nam 385798891 0947754070 anhkhoagr@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
9 15D15802010145 XD15D05 DOÃN VĂN BẰNG 20/07/1997 Bạc Liêu Nam 385664529 0387781814 buiquocthe677@gamil.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
10 16D15801020324 KT16D01 NGUYỄN HỮU QUÍ 09/09/1997 Cần Thơ Nam 092097002933 0899480197 lamviechuuqui@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
11 16D15801020209 KT16D01 HUỲNH THỊ NGỌC LINH 18/11/1998 Đồng Tháp Nữ 341984582 0339503636 ngoclinharc98@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
12 16D15801020364 KT16D01 NGUYỄN HUỲNH NHẬT TÂN 07/03/1998 Trà Vinh Nam 334955379 0981173022 huynhtan0703@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
13 16D15802010273 XD16D03 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 09/03/1998 Cần Thơ Nam 092098002898 0989537454 minato.njp@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
14 20D15802010118 XD20D03 HUỲNH XUÂN HIẾU 23/01/2002 Trà Vinh Nam 335010193 0912256441 ptkklt@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
15 20D15802010041 XD20D03 NGUYỄN KHAI TRÍ 16/2/2002 Trà Vinh Nam 335006833 0943355319 khaitri1602@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
16 20D15802010149 XD20D05 NGUYỄN TRẦN THANH HÀO 26\09\2002 Đồng Tháp Nam 342036104 0332664246 ntthaoxd20d05@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
17 20D15802050047 GT20D01 NGUYỄN HÀ THANH NGỌC 30\05\2002 Bến Tre Nữ 321784217 0344845056 nhtngocgt20d01@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
18 16D15802010214 XD16D01 CHÂU PHƯỚC LỘC 12/10/1998 Trà Vinh Nam 334950602 0366952312 chauphuocloc1998@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
19 16D15802010116 XD16D01 PHẠM THANH HẬU 11/04/1998 Đồng Tháp Nam 341877157 0353187333 phamthanhhau14041998@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
20 15D15802010212 XD15D04 PHAN THANH HẬU 09/02/1996 Đồng Tháp Nam 331779392 0384314111 hau921996@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
21 15D15802010246 XD15D05 TRỊNH VĨ KHANG 16/09/1996 Đồng Tháp Nam 341771269 0869997115 vi.khang.hn@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
22 15D15802010142 XD15D05 TRẦN LÊ BẢO ANH 28/12/1997 Trà Vinh Nam 334886310 0798005565 trananh281297@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
23 14D15802010403 XD14D04 NGUYỄN THÀNH NHÂN 20/04/1996 Đồng Tháp Nam 341885312 0386557733 nguyenthanhnhan20041996@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
24 16D15803020008 DT16D01 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH 08/03/1998 Trà Vinh Nam 334950682 0374244888 anh1231303vn@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
25 16D15803020204 DT16D01 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 06/01/1998 Cần Thơ Nữ 362500927 0345834477 nguyenthithuylinhdt16d01@mtu.edu.vn 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
26 16D15801020169 KT16D01 LƯU VÕ KHÁNH 11/01/1998 Vĩnh Long Nam 331832550 0329633833 luuk63258@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
27 16D15802010069 XD16D03 HUỲNH QUANG ĐỨC 3/9/1994 Sóc Trăng Nam 366004336 0359919710 huynhquangduc0309@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
28 15D15803020533 DT15D01 NGUYỄN GIA HÂN 10/05/1997 Vĩnh Long Nữ 331776059 0763947345 daunho1005@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
29 15D15802010246 XD15D05 TRỊNH VĨ KHANG 16/09/1996 Đồng Tháp Nam 341771269 0869997115 vi.khang.hn@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
30 15D15802010142 XD15D05 TRẦN LÊ BẢO ANH 28/12/1997 Trà Vinh Nam 334886310 0798005565 trananh1612@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
31 14D15801020106 KT14D02 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 18/01/1996 Vĩnh Long Nữ 331728741 0393319559 phantuyenkt.fm0210@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
32 16D15802010341 XD16D03 PHẠM MINH SƠN 22/05/1998 Vĩnh Long Nam 352393416 0981173019 phantuyenkt.fm0210@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
33 16D15803020390 DT16D01 VÕ TRẦN THANH THẢO 08/11/1998 Vĩnh Long Nữ 331850079 0329523838 thaovo081198@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
34 19D13403010390 KE19D01 HUỲNH NGỌC THƯ 29/10/2001 Vĩnh Long Nữ 342082226 0778167699 hnthuke19d01@mtu.edu.vn 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
35 16D15801020458 KT16D01 BÙI CÔNG TRÍ 14/03/1998 Bến Tre Nam 321583993 0337418899 naruto.buitri@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
36 16D15802010263 XD16D01 PHẠM HOÀNG NGUYỄN 27/02/1998 Trà Vinh Nam 334954975 0377407624 phamhoangnguyen98@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
37 16D15802010021 XD16D02 NGUYỄN Y BOL 08/05/1998 Cà Mau Nam 381867198 0944606301 nguyenybol@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
38 16D15802010270 Xd16d02 BÙI PHAN HOÀNG NHÂN 24/06/1998 Kiên Giang Nam 371845278 0918469695 buiphanhoangnhan@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
39 18D13403010413 KE18D01 DƯƠNG THỊ KIM YẾN 16/10/2000 Vĩnh Long Nữ 381892765 0901214660 kimyen1210lvl@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
40 18D13403010048 KE18D01 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 20/02/2000 Vĩnh Long Nữ 331888778 0799547522 kieutrinh3507@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
41 15D15802010469 XD15D06 PHẠM MINH TRÍ 27/04/1996 Vĩnh Long Nam 321701721 0965225970 triphammtu@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
42 14D15802010181 XD14D09 TRẦN NGOAN CƯỜNG 08/05/1996 Tiền Giang Nam 312308250 0965225970 tranngoancuong96@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
43 16D15802050486 GT16D01 NGUYỄN BÁ TÙNG 6/4/1997 Đồng Tháp Nam 341827849 0939791052 tungnguyen060497@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
44 17D15802010336 XD17D03 TÔN VĂN TUẤN 26/2/1999 Trà Vinh Nam 334951251 0564341768 tonvantuan262@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
45 15D15802010355 XD15D01 NGUYỄN HOÀI PHONG 09/06/1995 An Giang Nam 352395193 0947077001 0949436469p@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
46 16D15802010015 XD16D03 TRẦN HOÀI BẢO 16/07/1998 Kiên Giang Nam 371757170 0373992929 tranhoaibao4869@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
47 16D15802010344 XD16D02 HUỲNH TẤN TÀI 15/09/1998 Kiên Giang Nam 371757185 0942423100 huynhtantai980@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
48 19D13403010068 KE19D01 LÊ THỊ HỒNG VÂN 06/09/2001 Vĩnh Long Nữ 331984107 0764799104 huynhtantai980@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
49 19D13403010059 KE19D01 THÁI THỊ CẨM TIÊN 10/5/2001 Vĩnh Long Nữ 331869433 0794953632 thaithicamtien@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
50 15D15802010193 XD15D01 MAI KHÁNH DUY 12/07/1997 Cần Thơ Nam 362479275 0778155825 khanhduymai35@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
51 15D15801020103 KT15D01 NGUYỄN NGỌC QUÍ 20/07/1997 Vĩnh Long Nam 331776249 0397469979 tamtintru252525@gmail.com 06-07/03/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
52 16D15801020172 KT16D01 NGUYỄN HỮU GIA KHÁNH 22/11/1998 Vĩnh Long Nam 331807696 0395897274 nguyenhuugiakhanh@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
53 16D15803020055 DT16D01 PHAN NGUYẾN ANH ĐÌNH 01/01/1998 Bạc Liêu Nam 385779326 0855852849 phananhdinh96@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
54 17D15802010344 XD17D02 LÊ KHẮC VĨ 18/10/1999 Vĩnh Long Nam 331833059 0584445205 kvihihihihi99@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
55 20D15801010160 XD20D03 THÁI GIA ĐỊNH 18/09/2002 An Giang Nam 352657079 0964071049 giathaidinh2002@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
56 16D15801020485 KT16D01 TRƯƠNG THANH TÙNG 08/11/1998 Vĩnh Long Nam 331865778 0783777352 tungtruong19998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
57 20D13403010344 KE20D01 LÊ HÒ MINH THƯ 06/03/202 Tiền Giang Nữ 312489418 0343510063 minhthu.260419@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
58 20D15802010341 XD20D03 VÕ GIA HUY 15/06/2002 Tiền Giang Nam 312483588 0968519135 giahuyhuy2020@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
59 16D15802010493 XD16D03 TRẦN TRỌNG VĂN 07/06/1998 An Giang Nam 352454848 0889639752 trongvanxd@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
60 16D11101040049 KN16D01 TẠ PHÁT ĐẠT 29/06/1998 Bạc Liêu Nam 385738260 0912266170 tadat29061998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
61 19D15802010259 XD19D02 VÕ TRƯƠNG HOÀNG SANG 15/02/2001 Kiên Giang Nam 371930604 0368235808 vthsangxd19d02@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
62 19D15802010177 XD19D02 PHAN HỒNG HIỂU 06/03/2001 Tiền Giang Nam 312465482 0769396613 phhieu0603@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
63 17D1340301012 KE17D01 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 15/07/1999 Vĩnh Long Nữ 331835130 0342640239 hannguyenvlo@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
64 18D15802010322 XD18D02 NGUYỄN HOÀNG TRUNG TÍN 27/02/2000 Kiên Giang Nam 371949181 0854717838 nguyentovcc@gmail.com.vn 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
65 15D15802010219 XD15D01 LƯU HUY HOÀNG 09/05/1997 Vĩnh Long Nam 331769913 0971237199 luuhuyhoang798@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
66 15D15802010363 XD15D06 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 19/10/1997 Vĩnh Long Nam 331804552 0816234298 hoangphuc101997@gmai.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
67 15D15802010274 XD15D05 TRỊNH MINH KIỆT 22/07/1996 Đồng Tháp Nam 341842346 0702929779 trinhminhkiet.laivung1@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
68 16D15802010328 XD16D02 TRƯƠNG HOÀNG QUY 19/09/1998 Cần Thơ Nam 092098001256 0703422210 thqxd16d02@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
69 17D15802010162 XD17D02 TRẦN ĐĂNG HẢI 30/12/1999 Đắk Lắk Nam 241797999 0868797300 trandanghai1230@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
70 16D15801020324 KT16D01 NGUYỄN HỮU QUÍ 09/09/1997 Cần Thơ Nam 092097002933 0899480197 lamviechuuqui@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
71 16D15801020209 KT16D01 HUỲNH THỊ NGỌC LINH 18/11/1998 Đồng Tháp Nữ 341984582 0339503636 ngoclinharc98@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
72 18D25802010069 XD18LTD01 LÊ THỤY KHA 30/08/1995 Cà Mau Nam 381795220 0918769587 kha.krenth.ken@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
73 16D11101040319 KN16D01 NGUYỄN HỒNG CÁT PHƯỢNG 16/02/1998 Vĩnh Long Nữ 331868249 0907640847 catphuongnguyen1998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
74 17D15802010230 XD17D04 PHAN NGUYỄN NHỰT MINH 19/02/1999 Bến Tre Nam 321609618 0522975433 minh200414@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
75 16D15802010274 XD16D02 PHẠM THỊ THANH NHANH 28/03/1998 Vĩnh Long Nữ 331855329 0376850443 phamthithanhnhanh98@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
76 16D15802010081 XD16D01 NGUYỄN NHẬT DUY 11/10/1998 Cà Mau Nam 381855409 0911154754 nguyennhatduy11101998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
77 20D1515802010262 XD20D05 TÔN NGỌC NHU 02-06-2001 An Giang Nữ 352586301 0924880720 ngocnhu27052020@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
78 16D15802010263 XD16D01 PHẠM HOÀNG NGUYỄN 27/02/1998 Trà Vinh Nam 334954975 0377407624 phamhoangnguyen98@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
79 16D15802010272 XD16D02 CHUNG THIỆN NHÂN 05/06/1998 An Giang Nam 352365771 0345328728 chungthiennhan@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
80 20D15802010239 XD20D05 VÕ THÀNH PHƯỚC 10/07/2001 Long An Nam 301786226 0812282998 vphuoc10072001@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
81 15D15802010451 XD15D03 TẠ ĐỨC TÍN 27/07/1994 Sóc Trăng Nam 366081057 0964065336 taductin27094@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
82 16D15802010270 XD15D03 BÙI PHAN HOÀNG NHÂN 24/06/1998 Kiên Giang Nam 371845278 0918469695 buiphanhoangnhan@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
83 20D15802010257 XD20D05 NGUYỄN TRẦN PHÚ QUÍ 7/3/2002 Trà Vinh Nam 335037779 0374037240 quitetua32@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
84 20D15802010241 XD20D05 TRẦN MINH QUÂN 22/04/2002 Vĩnh Long Nam 331887104 0832669982 minhquantran002@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
85 15D15802010402 XD15D04 TRƯƠNG QUỐC THÁI 01/07/1997 Trà Vinh Nam 334915044 0928231534 truongquocthai069@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
86 19D15802010353 XD19D04 NGUYỄN TRUNG LẬP 06/04/2000 Cà Mau Nam 381910114 0948293627 kelvintrung0101@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
87 19D13403010036 KE19D01 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 15/09/2001 Bến Tre Nữ 321610412 0386006460 nttm150901@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
88 18D15802010185 Xd18d02 MAI THANH HUY 08/05/2000 Vĩnh Long Nam 331835754 0898827220 lop12a61718@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
89 18D15802130388 KN18D01 NGUYỄN HOÀNG NHẬT 20/07/2000 An Giang Nam 352555045 0379636738 nguyenhoangnhatkn18d01@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
90 18D15802010168 XD18D02 TRẦN TRÍ HIỂN 16/03/2000 Tiền Giang Nam 312420107 0394032530 tranhien4090@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
91 16D15802010524 XD16D03 LÊ DUY TRƯỜNG 20/06/1997 Vĩnh Long Nam 331820398 0963545852 truongb1510549@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
92 16D15802010469 XD16D03 LÊ THANH TRUNG 15/05/1998 Đồng Tháp Nam 341937294 0848246450 lethanhtrung15.5.1998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
93 19D15802010165 XD19D03 NGÔ HOÀI AN 14/09/2001 Tiền Giang Nam 312461517 0385131484 nhanxd19d03@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
94 19D15802130076 KN19D01 TRẦN THANH NHỰT LINH 04/07/2001 An Giang Nam 352630397 0981159514 ttnlinhkn19d01@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
95 20D15802010036 x20d01 PHẠM NGỌC ĐẦY 27/02/2002 Vĩnh Long Nam 331879514 0788873149 pndayxd20d01@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
96 17D11101040005 KN17D01 NGUYỄN PHẠM DUY THANH 16/02/1999 Bến Tre Nam 321592551 0769604934 duythanhnguyenpham162@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
97 20D13403010270 KE20D01 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 06/09/2002 Vĩnh Long Nữ 331915216 0975450435 nhungpham2868@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
98 20D13403010350 KE20D01 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI 13/01/2002 Vĩnh Long Nữ 331885073 0765949915 xuannhii@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
99 19D15802010361 XD19D03 TRẦN THỊ NGỌC PHỤNG 03/08/2001 Trà Vinh Nữ 335018640 0348767903 ttnphungxd19d03@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
100 16D15803020033 DT16D01 NGUYỄN HỮU TUẤN CƯỜNG 12/02/1998 Bến Tre Nam 321740616 0858734269 cansky01@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
101 16D15803020398 DT16D01 HÀ MINH THIỆN 09/04/1998 Vĩnh Long Nam 331829456 0327094948 hathien9498vl@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
102 16D15802010201 XD16D02 TRẦN QUỐC LIỆT 25/12/1997 Cần Thơ Nam 092097001650 0769877254 quocliet251297@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
103 16D11101040137 KN16D01 NGUYỄN THÁI HƯNG 02/10/1998 Vĩnh Long Nam 331856102 0385724141 nthaihung1@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
104 16D15803020255 DT16D01 NGÔ ĐẶNG TUẤN NGHIÊM 28/09/1998 Cần Thơ Nam 331819081 0924407225 nghiemngo98@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
105 16D15801020288 KT16D01 BÙI MINH NHỰT 18/01/1998 Cần Thơ Nam 092098001661 0763283280 buiminhnhut181@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
106 16D15801020293 KT16D01 NGUYỄN QUỐC PHI 11/05/1998 Vĩnh Long Nam 331807949 0364814696 quocphi12d3vvk@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
107 17D13403010036 KE17D01 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG 01/06/1999 Vĩnh Long Nữ 331887397 0706805554 ngocphuong.26010106@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
108 18D13403010028 KE18D02 LÊ THỊ NGỌC NHI 16/10/2000 Trà Vinh Nữ 334993720 0775885478 lethingocnhi16@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
109 18D13403010021 KE18D02 LƯƠNG THỊ ÁI LOAN 09/02/2000 Vĩnh Long Nữ 331901043 0775885478 lethingocnhi16@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
110 18D13403010002 KE18D02 NGUYỄN ĐẶNG HỒNG ANH 10/01/2000 Vĩnh Long Nữ 331835448 0924305741 anhanhlmt@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
111 19D15802010328 XD19D06 ĐOÀN THANH BẢO 17/09/2001 Trà Vinh Nam 335028015 0915659062 rynerthe4@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
112 20D15203200287 KM20D01 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VI 08/11/2002 Vĩnh Long Nữ 331912509 0985171077 tntv0811@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
113 16D15803020453 DT16D01 ĐOÀN VĂN MINH TRÍ 27/04/1998 Vĩnh Long Nam 331850048 0342674349 doanvanminhtri18@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
114 20D15203200083 KM20D01 NGUYỄN THỤY DIỆU HIỀN 21/03/2002 Vĩnh Long Nữ 331887779 0772841922 hienn272290@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
115 18D15801010069 KT18D02 NGUYễN THị KIM DUNG 29/11/2000 Vĩnh Long Nữ 331908755 0929627009 nguyenthikimdung2000vl@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
116 18D15801010094 KT18D02 TRẦN MINH PHÚ 12/11/2000 Cần Thơ Nam 092200003389 0834797675 tranminhphu933@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
117 17D13403010038 KE17D01 ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN 17/8/1999 Vĩnh Long Nữ 331888581 0949608819 toquyendt178@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
118 17D13403010028 KE17D01 PHẠM NGỌC NGÂN 22/02/1999 Vĩnh Long Nữ 331821164 0357036423 pngocngan2206@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
119 16D15802010223 XD16D01 ĐẶNG THÀNH LUÂN 07/07/1998 Kiên Giang Nam 371828358 0858292974 dtluan1998@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
120 17D15803020378 DT17D01 DƯƠNG THANH NHÃ 26/02/1997 Đồng Tháp Nam 341931134 0943526551 nha26021997@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
121 20D15802010312 XD20D06 NGUYỄN VŨ THANH HUY 04/09/2002 Vĩnh Long Nam 331905526 0329925574 thanhhuy20020409@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
122 16D15802010513 XD16D03 ĐÔ THI TRÚC XUÂN 16/11/1998 Vĩnh Long Nữ 331808855 0329281717 dothitrucxuan4848@gamil.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
123 16D11101040519 KN16D01 LÊ THỊ NHƯ Ý 02/11/1998 Bến Tre Nữ 321605847 0377945750 lethinhuy02011998@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
124 16D15801020087 KT16D01 NGUYỄN CHÍ DUY 5/2/1998 Sóc Trăng Nam 366211687 0374041155 nguyenduyst2017@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
125 19D15802010331 XD19D02 VĂN QUỐC CƯỜNG 28/09/2001 Vĩnh Long Nam 335009692 0392319762 vqcuongxd19d02@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
126 16D15802010434 XD16D03 TRẦN MINH TIẾN 09/08/1998 Vĩnh Long Nam 331805178 0854292829 minhtientop98@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
127 15D15802010355 xd15d01 NGUYỄN HOÀI PHONG 09/06/1995 An Giang Nam 352395193 0947077001 phong01219611061@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
128 19D15802010212 xd19d02 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 05/11/200 Đồng Tháp Nữ 342082198 0916924941 hongtham5.11.2001@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
129 19D15802010219 xd19d02 LÊ VŨ THÚY ANH 07/11/200 Vĩnh Long Nữ 086301000097 0584248950 thuyanhlevu23@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
130 16D11101040456 KN16D01 LÊ HỮU TRÍ 07/01/1998 An Giang Nam 352474664 0942525241 trianh181198@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
131 16D11101040112 KN16D01 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 26/03/1998 Đồng Tháp Nữ 341903174 0939834892 myhaodongthap@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
132 15D15802010433 XD15D04 NGUYỄN TRÍ THÔNG 25/05/1997 Đồng Tháp Nam 341932650 0373783954 nguyentrithongxd15d04@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
133 15D15802010240 XD15D04 TÀO QUANG KHẢI 12/12/1997 Đồng Tháp Nam 341871612 0977706555 taoqkhai12@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
134 19D15802010389 XD19D03 TRỊNH HUỲNH ĐỨC 21/01/2001 Hậu Giang Nam 364148098 0939005357 thducxd19d03@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
135 17D15802010150 XD17D02 TRẦN NGỌC ĐỈNH 01/12/1999 Vĩnh Long Nam 331827813 0379071220 ngocdinh11002@gmai.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
136 17D15802010254 XD17D02 NGUYỄN HOÀNG NHẬT 15/09/1999 Bến Tre Nam 321761781 0377310199 hoangnhat15091999@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
137 17D15802010323 XD17D02 NGUYỄN MINH TRIẾT 21/09/1999 Vĩnh Long Nam 331880204 0842208881 trietn647@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
138 20D15802130090 KN20D01 PHAN MINH HIẾU 12/12/2002 Vĩnh Long Nam 331920217 0394119711 phanminhhieuvlm@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
139 18D15203200064 KM18D01 LÊ THỊ HOÀNG NHUNG 15/01/2000 Bến Tre Nữ 321735394 0374230105 lehoangnhung1501@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
140 18D15802130379 KN18D01 NGUYỄN THỊ THÚY ÁI 11/10/2000 Trà Vinh Nữ 334980994 0774051067 nguyenthithuyai11102000@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
141 20D13403010017 KE20D01 NGUYỄN THỊ KIM THOA 05/09/2002 An Giang Nữ 352612955 0337755071 thoachuong05093101@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
142 14D15801020076 KT14D02 LÊ KIM PHÚ 19/10/1996 Tiền Giang Nữ 331820187 0899506240 lkp2903ndn@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
143 17D15802010348 XD17D01 NGUỄN BÁ VỈNH 15/05/1999 Trà Vinh Nam 334963962 0329293853 bavinh09@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
144 18D15203200063 KM18D01 NGUYỄN HUỆ MẪN 08/08/2000 Vĩnh Long Nữ 331895769 0776841995 huemannguyen2017@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
145 20D15802010156 XD20D03 NGUYEN MINH NHAN 21/08/2002 An Giang Nam 352691961 0329880300 thainam1602@gmai.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
146 20D15802010157 XD20D03 NGUYỄN MINH KIÊN 21/8/2002 An Giang Nam 352691827 0329898400 thainam1602@gmai.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
147 18D15802010217 XD18D04 TRẦN THANH LIÊM 26/03/2020 Vĩnh Long Nam 331835780 0974236442 tranthanhliem355957@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
148 20D15802010379 XD20D07 TRẦN NHẬT MINH 25/08/2002 Vĩnh Long Nam 331936692 0961024436 mihtrannhat013@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
149 15D1580102010219 XD15D01 LƯU HUY HOÀNG 09/05/1997 Vĩnh Long Nam 331769913 0971237199 phantuyenkt.fm0210@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
150 17D13403010056 KE17D01 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 20121999 Vĩnh Long Nữ 341969488 0563246629 voanhtuyet0209@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
151 17D13403010019 KE17D01 VÕ MINH HƯNG 18/07/1999 Vĩnh Long Nam 331872916 0907935869 vominhhung1807@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
152 18D15803020405 DT18D01 PHAM THỊ DIỂM PHÚC 1-2-2000 Vĩnh Long Nữ 331869028 0789985676 phamthidiemphucdt18d01@mtu.edu.vn 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
153 16D15802010181 XD16D03 TRẦN ANH KHOA 8/7/1998 Trà Vinh Nam 334944988 0568429068 trananhkhoa1998tv@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
154 20D15802130238 KN20D01 PHẠM THỊ HỒNG VI 08/03/2002 Bạc Liêu Nữ 385836130 0967808212 pthoongvi@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
155 20D15802010030 XD20D01 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12/3/2002 Đồng Tháp Nam 342004788 0921833969 congda.69@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
156 20D15802010020 XD20D01 NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG 31/01/2002 An Giang Nam 352658853 0856911431 w.chuong0000@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
157 20D15802010051 XD20D01 TRẦN MINH CHIẾN 3/8/2002 Đồng Tháp Nam 342060549 0795514232 tranminhchien.j4@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
158 20D15802010269 XD20D05 DANH NHẬT THANH 26/12/2002 Kiên Giang Nam 372045251 0385188503 nhatthanh2002sv@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
159 19D15802010245 XD19D01 NGUYỄN HOÀNG LONG 07/12/2001 Kiên Giang Nam 371973223 0898554825 longnguyen0194@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
160 18D15802010156 XD18D03 TỪ KHÁNH DUY 15/02/2000 Bạc Liêu Nam 385761662 0856666414 khanhduyln25@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
161 20D15802010196 XD20D04 NGUYỄN DUY KHANG 30/01/2002 Cần Thơ Nam 092202007184 0795991457 nguyenduykhang684@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
162 20D15802010387 XD20D07 VÕ HOÀNG SƠN 13/02/2002 Tiền Giang Nam 312488791 0775290215 dandyhoangson2002@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
163 20D15802010050 XD20D01 TRẦN MINH THẮNG 03/08/2002 Đồng Tháp Nam 342060550 0768472407 tranminhthangg20@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
164 16D15803020495 DT16D01 NGUYỄN VĂN 11/10/1997 Vĩnh Long Nam 334915275 0977082712 nguyenvan199777@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
165 15D15803020562 DT15D01 TRẦN DƯƠNG TIẾN 27/01/1997 Vĩnh Long Nam 331818766 0325881818 tientran27011997@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
166 15D15802010386 XD15D06 NGUYỄN ĐOÀN HỒNG SƠN 5/10/1997 Đồng Tháp Nam 341881130 0844993499 nguyendoanhongson05@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
167 17D15802010173 XD17D04 PHẠM MINH HÒA 28/04/1999 TP.HCM Nam 025774835 0932350357 kaiserpham.8152@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
168 20D15802010004 XD20D01 NGUYỄN NGỌC NHÂN 24/08/2002 Tiền Giang Nam 312506597 0914023961 nhannn7616@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
169 20D15802010008 Xd20d01 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 10/05/2001 An Giang Nam 352562582 0702828869 ntnnhan100501@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
170 20D15802010038 XD20D01 TRƯƠNG THANH HÀ 16/10/2002 Đồng Tháp Nam 342091876 0779821684 truongthanhha1610@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
171 20D15802010144 XD20D01 HỒ HOÀNG MỸ 20/09/2002 Đồng Tháp Nam 342092812 0766905961 hohoangmy2092002@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
172 17D15802010282 XD17D01 NGUYỄN TẤN MẠNH SƠN 05/10/1999 Vĩnh Long Nam 331888161 0971758608 nguyentanmanhson@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
173 20D15802010042 XD20D01 NGUYỄN CHÍ THANH 03/07/2001 Đồng Tháp Nam 342080972 0938863149 nguyenchithanh.sd2020@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
174 15D15802010430 XD15d01 NGUYỄN NGỌC THỊNH 01/03/1997 Cần Thơ Nam 362476254 0969548177 ngocthinhlv@gmail.con 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
175 18D15203200420 KM18D01 NGUYỄN THÀNH PHONG 17/01/2000 Vĩnh Long Nam 331908088 0896633723 nguyenthanhphongvlg18@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
176 18D13403010052 KE18D02 NGUYỄN THỊ KIM VÀNG 03/04/2000 Vĩnh Long Nữ 331845435 0388071076 nguyenkimvang0304@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
177 16D11101040520 KN16D01 DƯƠNG HUỲNH HỮU NGHĨA 5 3 1997 Vĩnh Long Nam 331805687 0776646002 pekconan250300@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
178 19D15802010321 XD19D06 NGUYỄN MINH TRÍ 09/06/2000 Vĩnh Long Nam 331928829 0869823719 tritk222@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
179 20D13403010131 KE20D01 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12/03/2002 Vĩnh Long Nữ 331916500 0971996149 hannguyenvl2017@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
180 20D13403010028 KE20D01 NGUYỄN NGỌC TRÂM 01/07/2002 Vĩnh Long Nữ 331906603 0399887614 ngntramvvk@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
181 18D15801010076 KT18D02 NGUYỄN DUY KHANG 11/02/2000 Vĩnh Long Nam 331829352 0327056473 leeduykhang1102@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
182 20D13403010033 KE20D01 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 24/05/2002 Vĩnh Long Nữ 331954677 0799614353 thaolethiphuong235@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
183 20D15802010192 XD20D04 NGUYỄN NGỌC THỊNH 18/8/2002 Vĩnh Long Nam 331879428 0328086837 nguyenngocthinh993@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
184 18D15801010109 KT18D02 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 10/08/2000 Vĩnh Long Nữ 331901555 0377085936 thun86464@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
185 20D15802010010 XD20D01 PHẠM VĂN MẸC TENH 02/02/2002 Đồng Tháp Nam 342090042 0392949591 phamvanmectenh@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
186 18D15802130392 Kn18d01 VÕ THÙY HOÀNG TRÂM 29/03/2000 Vĩnh Long Nữ 331865057 0774035419 tvo1439@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
187 18D15802130391 KN18D01 LÊ HỮU TÍN 18/07/2000 Đồng Tháp Nam 341995930 0948054041 lehuutin1807@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
188 18D15802130381 KN18D01 LÂM HUỲNH HIẾU 07/05/2000 An Giang Nam 352514699 0523552279 lamhieu0923572060@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
189 18D15802130384 KN18D01 LƯƠNG PHÚ KHÁNH 30/06/1999 An Giang Nam 352532530 0333580854 luongphukhanh99@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
190 18D15802130385 KN18D01 LÝ NGỌC LỢI 04/08/2000 An Giang Nam 352520164 0917107344 lyloi0408@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
191 18D15802130386 Kn18d01 NGÔ HOÀNG LONG 27/6/2000 Bến Tre Nam 321733815 0963147112 paingt1908@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
192 18D15802130383 Kn18d01 BÙI HOÀNG KHÁNG 19/08/2000 An Giang Nam 352513858 0898822427 tvo1439@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
193 20D15802010245 XD20D05 NGUYỄN DUY THẠNH 09/04/2002 An Giang Nam 352744196 0795988793 nguyenthanh090402@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
194 18D15802130389 Kn18d01 NGUYỄN TRẦN TIẾN SĨ 14/1/2000 Vĩnh Long Nam 331856742 0799665083 sipro113@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
195 19D15802010216 XD19D06 LƯƠNG ĐỨC VINH 18/12/2001 Đồng Tháp Nam 342053914 0859485639 luongducvinh1812@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
196 18D15802130380 Kn18d01 NGUYỄN ANH HÀO 10/2/2000 Vĩnh Long Nam 331900934 0342461017 anhhao10022000@gmail.com 20-21/03/2021 B1.1 Hoàn Thành  
197 17D15801020088 KT17D01 TRƯƠNG NHỰT LINH 28/07/1999 Bạc Liêu Nam 385734854 0859485639 truongnhutlinh2807@gmail.com 20-21/03/2021 B1 Hoàn Thành  
198 16D11101040234 KN16D01 NGUYỄN TUẤN MINH 20/07/1998 Nam Định Nam 371889997 0947386475 traitimmuadong2000kg@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2 Hoàn Thành  
199 16D15802010512 XD16D03 HUỲNH THỊ THANH XUÂN 15/7/1998 An Giang Nữ 352446723 0967158556 huynhxuannknk@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
200 TỰ DO VÕ NGỌC NHƯ LIÊN 27/03/1993 Tiền Giang Nữ 312249677 0704750226 nlien2703@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
201 XD20D04 NGUYỄN NHỰT KHANG 24/09/2002 Vĩnh Long Nam 331924664 0337046300 nguyenkhang24092002@gmail.com 20-21/03/2021 B1.2  
202 18D25802010068 XD18LTD01 PHẠM ĐỨC HUY 02/06/1995 Vĩnh Long Nam 331749071 0354987654 phamduchuy669@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
203 20D15802010121 XD20D03 PHẠM THẾ THÔNG 26/11/2002 Đồng Tháp Nam 342076625 0786996533 phamthethong26111999@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
204 20D15802010137 XD20D03 NGUYỄN THÀNH THIỆT 25/06/2002 Tiền Giang Nam 312493223 0398765140 thanhthiet06@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
205 17D15802010336 XD17D03 TÔN VĂN TUẤN 26/02/1999 Trà Vinh Nam 334951251 0564341768 tonvantuan262@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
206 18D15802010179 XD18D02 DANH KHÁNH HỘI 21/08/2000 An Giang Nam 352587518 0976363551 hoidanh21082000@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
207 17D15802010187 XD17d04 VÕ MINH KHA 20/10/1999 Trà Vinh Nam 334950158 0389748003 vominhkha202@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
208 17D15802010182 XD17d04 NGUYEN NGHIA HUY 31/12/1999 Cần Thơ Nam 331827715 0985872509 nghiahuy3112@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
209 18D13403010413 KE18D01 DƯƠNG THỊ KIM YẾN 16/10/2000 Vĩnh Long Nữ 331892765 0901214660 kimyen1210lvl@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
210 TỰ DO Tự do LÊ THANH DUY 24/11/92 Vĩnh Long Nam 331659569 0395162565 lethanhduy1992@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
211 16D15802050500 GT16D01 NGUYỄN HƯNG VINH 30/03/1998 An Giang Nam 3523949451 0944645533 hungvinhnguyen706@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
212 16D15802010161 XD16D02 NGUYỄN QUỐC KHANG 15/05/1998 Cần Thơ Nam 363890857 0907852335 khangquocnguyen1998@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
213 15D15802010246 XD15D05 TRỊNH VĨ KHANG 16/09/1996 Đồng Tháp Nam 341771269 0869997115 vi.khang.hn@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
214 15D15802010366 XD15D05 HOÀNG NGUYỄN NAM PHƯƠNG 01/07/1997 Đồng Tháp Nữ 341776321 0383969787 hoangphuong.070197@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
215 20D15802010112 XD20D04 LÊ HOÀNG VŨ 23/12/2002 Tiền Giang Nam 312512355 0707194273 levu3679@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
216 NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN 04/06/1991 Đồng Tháp Nam 341544598 0939355391 nguyenphuocnguyen91@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
217 NGÔ NGUYỄN PHÚ HỮU 18/03/1991 Đồng Tháp Nam 341539240 0939355391 nguyenphuocnguyen91@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
218 16D15802010507 XD16D01 TRẦN VĂN TRƯỜNG VŨ 09/05/1998 An Giang Nam 352454829 0387497425 tvtruongvu9598@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
219 15D15802010145 XD15D05 DOÃN VĂN BẰNG 20/07/1997 Bạc Liêu Nam 385664529 0387781814 datangofme@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
220 18D13403010008 KE18D02 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỂM 17/12/2000 Vĩnh Long Nam 331908153 0763896126 ndiem7444@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
221 18D13403010049 KE18D02 VÕ THỊ THANH TRÚC 5/1/2000 Vĩnh Long Nữ 331887583 0329028107 vothithanhtruc.vlm@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
222 18D13403010039 KE18D02 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ 27/08/2000 Vĩnh Long Nữ 331846728 0964978904 nguyenthingocthu096497@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (IU-08(Excel NC)) Hoàn Thành  
223 20D15802010024 XD20D01 ĐÀO THỊ DIỄM HẰNG 04/01/2002 Đồng Tháp Nữ 342150048 0586766043 hangdiem586@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
224 15D15802010398 XD15D06 NGUYỄN VĂN TẤN 20/01/1992 Nam Định Nam 371508954 0907249705 nguyenvantanmtu@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
225 16D15802010110 XD16d01 TRƯƠNG NHỰT HÀO 13/05/1998 Kiên Giang Nam 371859062 0779828743 truongnhuthao13051998@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
226 17D13403010035 KE17D01 LÊ THẨM PHƯƠNG 10/08/1999 Vĩnh Long Nữ 331817531 0397469979 lethamphuong10081999@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
227 15D15802010240 XD15D04 TÀO QUANG KHẢI 12/12/1997 Đồng Tháp Nam 341871612 0977706555 taoqkhai12@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
228 16D15802010400 XD16D02 NGÔ NGUYỄN GIA THIỆN 15/11/1998 Tiền Giang Nam 312382444 0384144344 tigerthien98@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
229 16D15802050486 GT16D01 NGUYỄN BÁ TÙNG 06/04/1997 Đồng Tháp Nam 341827849 0939791052 tungnguyen060497@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
230 14D15801020106 KT14D02 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 18/01/1996 Vĩnh Long Nữ 331728741 0393319559 phantuyenkt.fm0210@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
231 15D15802010165 XD15D02 TRỊNH VIỆT CƯỜNG 06/09/1997 Kiên Giang Nam 371827158 0395589318 cuongtrinh225@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
232 16D15803020302 DT16D01 LÊ THẠNH PHÚ 13/02/1998 Vĩnh Long Nam 331808200 0393872323 lephu19981302@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
233 17D15802010294 XD17D03 NGUYỄN HỮU THẮNG 09/02/1999 Long An Nam 301691354 0898916737 nguyenhuuthang921999@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
234 14D15802010531 XD14D10 TRẦN NGỌC THOẠI 20/04/1996 Bạc Liêu Nam 385662812 0974116577 ngocthoai200496@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
235 15D15802010355 XD15D01 NGUYỄN HOÀI PHONG 09/06/1995 An Giang Nam 352395193 0815119221 diepphuoc959@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
236 15D15803020552 DT15D01 DIỆP MINH PHƯỚC 25/12/1996 Cà Mau Nam 381839788 0815119221 diepphuoc959@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
237 16D15801020332 KT16D01 TRƯƠNG THANH SANG 20/07/1997 Vĩnh Long Nam 331858964 0901666197 truongthanhsangkt16d0123@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
238 15C15101020061 XD15C01 LÊ HOÀNG VĨ 5/5/1997 Kiên Giang Nam 371894433 0948077724 tvtruongvu9598@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
239 15D15802010469 XD15D06 PHẠM MINH TRÍ 27/04/1996 Bến Tre Nam 321701721 0965225970 triphammtu@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
240 NGUYỄN VŨ BÌNH 10/04/1997 Vĩnh Long Nam 331791112 0945435755 nguyenvubinh1004@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
241 15D15803020533 DT15D01 NGUYỄN GIA HÂN 10/05/1997 Vĩnh Long Nữ 331776059 0763947345 daunho1005@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
242 16D15801020364 KT16D01 GHNGUYEN HUYNH NHAT TAN 07/03/1998 Trà Vinh Nam 334955379 0981173022 huynhtan0703@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
243 15D15802010386 XD15D06 NGUYỄN ĐOÀN HỒNG SƠN 5/10/1997 Đồng Tháp Nam 341881130 0844993499 nguyendoanhongson05@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
244 16D15802010388 XD16D03 LÊ PHƯƠNG THẢO 11/3/1998 Vĩnh Long Nữ 331808012 0398667958 thkhamxd19do2@mtu.edu.vn 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
245 16D15801020169 KT16D01 LƯU VÕ KHÁNH 11/01/1998 Vĩnh Long Nam 331832550 0329633833 luuk63258@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
246 16D15801020169 KT16D01 PHẠM MINH ANH 06/01/1998 Vĩnh Long Nam 331821355 0947757141 vonerstam1@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
247 14D15801020403 KT14D04 NGUYỄN THÀNH NHÂN 20/04/1996 Vĩnh Long Nam 341885312 0386557733 nguyenthanhnhan20041996@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
248 TỰ DO Tự do NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 09/08/1997 Vĩnh Long Nữ 331773435 0352993209 dulcienguyen@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
249 18D15801010070 KT18D01 TRẦN NHẬT HÀO 16/06/2000 Vĩnh Long Nam 331903024 0702951690 haozaq123@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
250 18D15801010113 KT18D02 HỒ CaO TRÍ 28/01/2000 Vĩnh Long Nam 335006712 0826465287 tritv10@gmail.com 03-04/04/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
251 14D15802010629 XD14D08 TRẦN HỮU VIỆT 28/11/1996 Vĩnh Long Nam 331774033 0339206833 viettran828@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
252 20D15802010251 XD20D05 NGUYỄN TẤN AN 13/01/2002 Vĩnh Long Nam 331954064 0377673707 tanannguyen707@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
253 15D15802010203 XD15D05 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 26/02/1997 Vĩnh Long Nam 331746901 0395914646 phuongpansz26@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
254 16D15801020324 KT16D01 NGUYỄN HỮU QÚI 09/09/1997 Cần Thơ Nam 092097002933 0899480197 lamviechuuqui@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
255 15D15801020092 KT15D01 Nguyễn Thế Hiếu 01/02/1997 Vĩnh Long Nam 331823874 0929209793 nguyenthehieuasus@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
256 18D25802010069 XD18LTD01 LÊ THỤY KHA 30/08/1995 Cà Mau Nam 381795220 0918769587 kha.krenth.ken@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
257 16D15802010507 XD16D01 TRẦN VĂN TRƯỜNG VŨ 9/5/1998 An Giang Nam 352454829 0387497425 tvtruongvu9598@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
258 20D15802010041 XD20D03 NGUYỄN KHAI TRÍ 16/2/2002 Trà Vinh Nam 335006833 0943355319 khaitri1602@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
259 20D15802010023 XD20D01 HUỲNH TIẾN VŨ 17/05/2002 Vĩnh Long Nam 331911285 0334462636 huynhtienvutkd@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
260 20D15802010119 XD20D03 ĐẶNG CÔNG TRÍ 05/09/2002 Trà Vinh Nam 335036365 0941220875 dctri592@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
261 20D15802010154 XD20D05 LÊ QUỐC KHÁI 29/09/2002 Cà Mau Nam 381961896 0838855260 quockhai290920022@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
262 16D15801020364 KT16D01 NGUYỄN HUỲNH NHẬT TÂN 07/03/1998 Trà Vinh Nam 035000000 0981173022 phantuyenkt.fm0210@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT NÂNG CAO (Revit) Hoàn Thành  
263 15D15802010212 XD15D04 PHAN THANH HẬU 09/02/1996 Đồng Tháp Nam 331779392 0384314111 hau921996@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
264 20D15802010243 xD20D05 NGÔ MINH TÀI 27/02/2002 Đồng Tháp Nam 342061910 0939483189 tailieonel321@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
265 20D15802010239 xD20D05 VÕ THÀNH PHƯỚC 10/07/2001 Long An Nam 301786226 0812282998 vphuoc10072001@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
266 20D15802010186 XD20D05 NGÔ QUÁCH THỐNG 03/01/2002 Bến Tre Nam 321744925 0385496186 thongngo312002@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
267 15D15802010355 XD15D01 NGUYÊN HOÀI PHONG 09/06/1995 An Giang Nam 352395193 0815119221 diepphuoc959@gmail.com 24-25/04/2021 B1 Hoàn Thành  
268 16D15801020474 KT16D01 ĐINH THỊ CẨM TÚ 31/10/1998 Tiền Giang Nữ 312378500 0393717733 tu311098@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
269 TỰ DO Tự do LÂM TUYẾT NHI 16/07/1993 Kiên Giang Nữ 371659981 0385229331 tuyetnhilam574@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
270 18D15801010076 KT18D02 NGUYỄN DUY KHANG 11/02/2000 Vĩnh Long Nam 331829352 0372197047 leeduykhang1102@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
271 18D15801010094 KT18D02 Trần Minh Phú 12/11/2000 Cần Thơ Nam 371659981 0834797675 tranminhphu933@gmail.com 24-25/04/2021 B1.2 Hoàn Thành  
272 17D13403010060 KE17D01 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 09/02/1999 Trà Vinh Nữ 334999599 0989595315 nguyenkimyen0902@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
273 17D15802010323 XD17D02 NGUYỄN MINH TRIẾT 21/09/1999 Vĩnh Long Nam 331880204 0842208881 trietn647@gmail.com 24-25/04/2021 B1.2 Hoàn Thành  
274 17D15802010150 XD17D02 TRẦN NGỌC ĐỈNH 01/12/1999 Vĩnh Long Nam 331827813 0379071220 ngocdinh11002@gmail.com 24-25/04/2021 B1.2 Hoàn Thành  
275 16D15801020485 KT16D01 TRƯƠNG THANH TÙNG 08/11/1998 Vĩnh Long Nam 331865778 0783777352 tungtruong19998@gmail.com 24-25/04/2021 B1.2 Hoàn Thành  
276 20D15802130397 KN20D01 LÊ THÚY VY 31/01/2002 Vĩnh Long Nữ 331911324 0907289319 thuylevy.com@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
277 20D15801010405 KT20D01 ĐẶNG PHÙNG NHƯ HẢO 14/02/2002 Bến Tre Nữ 321747231 0708385934 dangphungnhuhao123@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
278 20D15802050025 GT20D01 HUỲNH HOÀI BẢO 08/10/2002 Vĩnh Long Nam 331896154 0396921457 hhbao1.12.6mt@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
279 19D18502010177 XD19D02 PHAN HỒNG HIỂU 06/03/2001 Tiền Giang Nam 312465482 0769396613 phhieu0603@gmail.com 24-25/04/2021 B1.2 Hoàn Thành  
280 19D15802010259 XD19D02 VÕ TRƯƠNG HOÀNG SANG 15/02/2001 Kiên Giang Nam 371930604 0368235808 vthslntkn@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT NÂNG CAO (Autocad) Hoàn Thành  
281 20D15802010149 XD20D05 NGUYỄN TRẦN THANH HÀO 26/09/2002 Đồng Tháp Nam 342036104 0332664246 ntthaoxd20d05@mtu.edu.vn 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
282 20D15802050089 GT20D01 TÔ HOÀNG ANH 06/04/2002 Vĩnh Long Nam 331886565 0393927893 tohoanganh2002vl@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
283 20D15802010412 XD20D07 NGUYỄN THANH BÌNH 05/11/2002 Vĩnh Long Nam 352615235 0926228595 tohoanganh2002vl@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
284 20D13403010033 KE20DO1 Lê Thị Phương Thảo 24/05/2002 Vĩnh Long Nữ 331954677 0799614353 phuongthaolethi2002@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
285 20D15802010051 XD20D01 TRẦN MINH CHIẾN 03/08/2002 Đồng Tháp Nam 342060549 0795514232 tranminhchien.j4@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
286 20D15802010050 XD20D01 TRẦN MINH THẮNG 03/08/2002 Đồng Tháp Nam 087202000288 0768472407 tranminhthangg20@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành  
287 20D15802010365 XD20D07 TRẦN VĂN THÀNH 30/07/2001 Kiên Giang Nam 371929501 0868084008 tranthanhcs3@gmail.com 15-16/05/2021 CNTT CƠ BẢN Hoàn Thành  
288 20D15802010365 XD20D07 TRẦN VĂN THÀNH 30/07/2001 Kiên Giang Nam 371929501 0868084008 tranthanhcs3@gmail.com 24-25/04/2021 B1.1 Hoàn Thành