1. Họ và tên:  

  Giới tính:    

 2. Ngày sinh:  

 3. Nơi sinh:  

 4. CMND:    

 

 5. Mã Sinh viên: 

 6. Lớp: 

 7. Địa chỉ liên lạc:   

 8. Điện thoại liên lạc:    

Email:      
 9. Môn thi:    Ngày Thi:     

HỒ SƠ THI:
 • Đơn đăng ký dự thi
 • 02 Ảnh 4x6
 •  CMND (Photo)
 • Thẻ SV (nếu là sinh viên MTU)
 • Biên lai đóng lệ phí thi
 • Thí sinh đăng ký thi B1.2 phải có chứng nhận B1.1; thi B1 phải có Chứng nhận B1.2.

 • Thí sinh thi CNTT Nâng cao phải nộp bản sao CNTT Cơ bản (Công chứng).

 • Trong một khóa thi, thí sinh chỉ được đăng ký 01 mô-đun của CNTT nâng cao (hoặc IU-79;
  hoặc AUTOCAD).

 • Khi đủ số lượng phòng thi, Trung tâm sẽ ngưng nhận hồ sơ thi trước thời hạn thông báo.

 • Thí sinh xem thông báo lịch thi cụ thể trên Cổng thông tin của TTNN-TH (Click here)