1. Họ và tên:     Giới tính: 
2. Ngày sinh:    
3. Nơi sinh: 
4. CMND:   
5. Điện thoại liên lạc:     Email:           
6. Môn đăng ký:  Buổi Học :      

Chú ý:
  • Học viên làm hồ sơ học (đóng học phí nếu có) tại TTNN-TH sau khi đăng ký trực tuyến thành công.
    (xem thông báo trên cổng thông tin của trung tâm THNN-TH).

  • Sinh viên được miễn học phí tiếng Anh B1.1 (năm 1), B1.2 (năm 2), CNTT Cơ bản (năm 1) với điều kiện tham dự lớp học từ 80% trở lên.

  • CNTT CƠ BẢN (L1): lớp dành cho người mới làm quen với tin học.

  • CNTT CƠ BẢN (L2): lớp dành cho người đã biết sử dụng tin học cơ bản.

  • Anh văn giao tiếp (dành cho người lớn, kể cả sinh viên).